Sähkön hinta: Jotta tiedät mistä maksat 

Paljonko sähkönkulutuksesi sinulle maksaa?

Pystyt helposti selvittämään maksamasi sähkön hinnan sähkösopimuksesta, jonka olet allekirjoittanut sähköyhtiön kanssa. Sähkön hinta ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti, jonka näet muodossa c/kWh. Kilowattitunti on puolestaan energian mittayksikkö, jota käytetään sähköenergian hinnan määrittämiseen.

Se, mistä sähkön kokonaishinta loppujen lopuksi muodostuu, riippuu kulutettujen kilowattituntien lisäksi myös monista muista tekijöistä, kuten sähköyhtiöstä, paikkakunnasta sekä sähkösopimuksen tyypistä.

Sähkön hinnan nopeat heilahtelut vuoden 2021 loppupuoliskolla ovat saaneet monet suomalaiset vilkaisemaan oman sähkölaskun sisältöä aikaisempaa tarkemmin. Koska sähkönkulutus kuuluu tärkeänä osana jokaisen suomalaisen kotitalouden kuukausittaisia menoja, on tärkeää, että jokainen meistä tietäisi ainakin suurin piirtein, mistä sähkölaskumme todellisuudessa muodostuu.

Sähkön hinnan muodostuminen: Tiedä mistä maksat

Sähkön hinnan muodostumiseen vaikuttavat kolme tärkeää tekijää:

  • Sähköenergian hinta
  • Sähkönsiirron hinta
  • Laissa määritellyt sähkö- ja arvonlisäverot.

Sähkösopimuksessa sähköenergian hinta koostuu kuukausittain veloitettavasta kiinteästä perusmaksusta sekä siitä hinnasta, jonka sähköyhtiö veloittaa sähkönkulutuksestasi per kilowattitunti.

sähkövero
Veroja pääsee maksamaan sähköstäkin.

Pääasiassa sähkön hinta voidaan jaotella niin, että kolmannes sähkölaskustasi koostuu sähköenergian hinnasta, kolmannes sähkönsiirron hinnasta ja loput sähkö- ja arvonlisäveroista. Esimerkiksi perusmaksun osuus voi kuitenkin olla sähkön hinnan kokonaiskustannuksiin verrattuna huomattavasti suurempi, jos sähkönkulutus on kotitaloudessa hyvin pientä. Lisäksi, koska sähkönsiirron hinta määräytyy asuinpaikkasi mukaan, maksat yhdellä paikkakunnalla sähkönsiirrosta enemmän kuin toisella.

1. Sähköenergian hinta

Se, kuinka paljon maksat sähköenergiasta per kilowattitunti, riippuu pitkälti sähkösopimuksen tyypistä. Jos sähkösopimuksesi perustuu yleissähköön, maksat sähköenergiasta aina saman verran. Kellonaikaan sidottu sähköenergian hinta jakaa kulutuksen päivä- ja yösähköön, jolloin kulutus on edullisempaa yöaikaan, kun taas vuodenaikaan sidottu sähköenergian hinta jakaa kulutuksen talvikaudelle ja muulle kaudelle, jolloin kulutus on edullisempaa talvikauden ulkopuolella.

Pörssisähkön tapauksessa sähköenergian hintaan vaikuttaa puolestaan markkinatilanne, joka määräytyy pohjoismaalaisen yhteiskäytössä olevan Nord Poolin sähköpörssin mukaan.

Koska markkinahinta päivittyy alituiseen tahtiin, pörssisähköön perustuvan sähköenergian hinta voi vaihdella teoriassa aina nollasta sentistä jopa yli 100 senttiin kilowattitunnilta – kuten joulukuussa 2021 nähtiin.

Muissa tapauksissa sähköenergian hinta liikkuu noin 5–8 c/kWh välimaastossa sopimustyypistä ja markkinatilanteesta riippuen.

Pörssisähkön heilahtelut eivät toki automaattisesti tarkoita sitä, että yleissähkö olisi aina edullisempi vaihtoehto. Tärkeintä on, että vertailet aina sähkösopimuksia huolellisesti keskenään ja valitset tarjousten joukosta omaan kulutukseen ja asumismuotoon parhaiten soveltuvan sähkösopimuksen.

2. Sähkönsiirron hinta

Sähkönsiirrolla viitataan niihin kuluihin, joita sähkön kuljettaminen, ylläpito ja kuluttajille jakelu sähkölaitokselle tuottaa.

Energiavirasto valvoo sähkönsiirron hinnoittelua, mutta vaihtelua esiintyy paikkakunnittain jonkin verran, sillä joillakin alueilla sähkönjakelun kulut ovat pienemmät kuin toisilla.

Näin ollen, koska sähkönsiirrosta veloitetaan aina paikallisesti, sähkönsiirtoa ei ole mahdollista kilpailuttaa. Sähkönsiirron hinta koostuu paikallisesta perusmaksusta ja kulutettuun energiaan perustuvasta siirtomaksusta.

3. Verot

Kun sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta koituvat kulut poistetaan sähkölaskusta, jäljelle jäävä osuus vastaa sähkö- ja arvonlisäveroa. Sähkö- ja arvonlisävero laskutetaan sähkönsiirron yhteydessä ja koska verojen määrä perustuu kulutettujen kilowattituntien määrään, myös oma sähkönkulutuksesi vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksat sähköveroa.

Sähkön hinnoitteluun vaikuttavat tekijät

Sähkön hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, jonka vuoksi sähkön hinta elää jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Sähkön hinta määräytyy pitkälti Nord Poolin sähköpörssin kautta tapahtuvan kysynnän mukaan. Tästä pörssistä myös suomalaiset sähköyhtiöt ostavat sähköenergiansa.

Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi sähkön tuotantoon liittyvät kustannukset, sääolosuhteet, sähkön alkuperä ja sähköntuotannon ekologisuus sekä markkinatilanteen muutokset. Kaiken tämän lisäksi sähkön hinnoittelu määräytyy pitkälti myös sähköyhtiöiden tarjonnan pohjalta, jonka vuoksi hintojen vaihtelut pelkästään kotimaisilla markkinoilla voivat olla merkittäviä.

Sähkön siirtohinnat puolestaan muuttuvat alueellisia eroja lukuunottamatta suhteellisen vähän. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi sähkön hintaan vaikuttavat sopimustyyppi ja sähkösopimuksen kesto.

Katso myös: https://yle.fi/uutiset/3-12113947

Pörssisähkö vai yleissähkö?

Se, kuinka paljon maksat sähköenergiasta per kilowattitunti, riippuu myös siitä, perustuuko sähkösopimuksessa määritelty sähkön hinta pörssisähköön vai kiinteähintaiseen sähköön. Jos sähkösopimuksesi perustuu kiinteähintaiseen sähköön, maksat tällöin sähköstä samaa hintaa niin pitkään, kun sopimuskautesi on voimassa. Usein yleissähköön perustuvat sähkösopimukset ovatkin määräaikaisia sopimuksia.

Jos sähkösopimuksessasi määritelty sähkön hinta perustuu pörssisähköön, tämä tarkoittaa sitä, että sähkön hinta voi nousta ja laskea minä hetkenä hyvänsä, sillä hinnoittelu perustuu suoraan Nord Pool -sähköpörssissä määritettyyn markkinahintaan.

Muutokset hinnassa eivät normaalisti ole valtavan suuria, mutta vaihtelua voi esiintyä jopa useamman kerran päivässä. Pörssisähköön perustuvat sähkösopimukset ovat usein toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia.

2021 pörssisähkön hintamuutoksissa nähtiin myös äärimmäisen suuria vaihteluja. Hinta kävi joulukuussa 2021 pahimmillaan yli 120 sentissä kilowattituntia kohden. Tämä on noin 20-kertainen hinta normaaleihin keskihintoihin verrattuna.

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus?

Monet sähköyhtiöt tarjoavat määräaikaisia sähkösopimuksia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia edullisempaan hintaan juuri sen vuoksi, että tämäntyyppistä sopimusta ei yleensä ole mahdollista irtisanoa sopimuskauden aikana muutoin kuin muuton yhteydessä. Sopimuskauden kesto on normaalisti vuodesta kahteen ja sähkön hinta pysyy sopimuskauden aikana samana.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on puolestaan mahdollista irtisanoa milloin tahansa, mutta vastaavasti sähkön hinta elää yleensä markkinatilanteen mukaan, jolloin hinta voi muuttua sopimuskauden aikana useamman kerran. Mahdollisista hintojen muutoksista asiakasta kuitenkin pyritään informoimaan hyvissä ajoin etukäteen.

Markkinoiden edullisin sähkösopimus muutaman klikkauksen päässä

Kuten olemme voineet huomata, sähkön hintaan vaikuttavat useat eri tekijät. On tärkeää ymmärtää, mistä sähkölaskusi muodostuu, sillä tällä tapaa opit seuraamaan paremmin sähkönkulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja löytämään keinoja näiden kustannusten alentamiseksi.

Koska kotimaisen sähkön hinta pohjautuu pohjoismaalaisiin sähkömarkkinoihin, sähkön hinta elää ja muuttuu markkinatilanteen mukaan. Tästä syystä myös sähköyhtiöiden hinnat päivittyvät jatkuvaan tahtiin ja tämä onkin johtanut siihen, että vuosi sitten hankkimasi edullinen sähkösopimus ei välttämättä olekaan tänä vuonna enää kaikkein edullisin.

Sähkönkulutuksessa säästämällä voit vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähkölaskusi tulee loppujen lopuksi maksamaan. Tämän lisäksi voit kilpailuttaa vapaasti sähköenergian osuuden sähkösopimuksestasi, eli toisin sanoen sähköyhtiön ei tarvitse olla sähkönsiirron tapaan alueellinen toimija.

Sähkösopimukset kannattaa kilpailuttaa ainakin kerran vuodessa. Nykyisen sähkösopimuksen kilpailuttaminen voi auttaa sinua säästämään jopa puolet sähköenergian hinnassa. Kun varaat mukaan tuoreimman sähkölaskusi tai selvität mahdollisimman tarkkaan sähkönkulutuksesi, edullisemman sähkösopimuksen löytäminen voi olla vain muutaman klikkauksen päässä.